Objektif-objektif Kami

(a) Untuk membantu meningkatkan dan memelihara kemahiran pembelajaran kanak-kanak

(b) untuk memastikan kanak-kanak memenuhi keperluan pendidikan di negara-negara penempatan semula yang baru

(c) untuk melindungi kanak-kanak pelarian Chin dari pengaruh luar yang negatif

(d) untuk mengekalkan dan mempromosikan bahasa, budaya dan kesusasteraan Chin

(e) untuk memberi kemahiran hidup dan bimbingan moral