Pendaftaran dengan Kerajaan

CSO merupakan inisiatif The Welfare & Human Capital Development Association Selangor. Nama yang didaftarkan secara rasmi islah Persatuan Kebajikan Dan Pembangunan Modal Insan Selangor. Persatuan ini berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Persatuan ini mempunyai 12 ahli jawatankuasa dengan Farzana Ahmad sebagai Presiden, Rajeswary A / P SMK Raja sebagai Setiausaha, dan Guneswari A / P Uthamasilan sebagai Bendahari.

Sebagai persatuan berdaftar kami boleh menyediakan pendidikan, makanan, perkhidmatan kesihatan, aktiviti rekreasi, sokongan keluarga, aktiviti sukan, seni, kraf dan muzik. Sebagai persatuan berdaftar kami dimestikan untuk menghantar audit akaun kami kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia setiap tahun melalui sebuah syarikat perakaunan berdaftar. Semua cek perlu ditandatangani oleh 3 orang ahli jawatankuasa dan difotokopi. Jawatankuasa bermesyuarat setiap ¼ untuk pengemaskinian dan mesyuarat.

Pelajar-pelajar dan sukarelawan CSO mengucapan terima kasih mereka kepada ahli-ahli jawatankuasa kerana komitmen dan sokongan mereka yang berterusan, dan juga kepada Kerajaan Malaysia kerana membolehkan pembentukan CSO.